ASOCIAȚIA APA ALBA

Apa este cel mai neglijat nutrient în dieta noastră, dar unul dintre cele mai vitale.

Guvernanță Corporativă

Act constitutiv asociație

Actul constitutiv al Asociației Apa Alba

Membrii asociației

Componența Asociației Apa Alba

Statut

Statutul Asociației Apa Alba

Despre Asociație

Asociaţia a fost înfiinţată în anul 2003, fiind înscrisă în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor de la grefa judecătoriei Alba Iulia cu nr. 612/14.07.2003
Asociaţia s-a constituit în scopul înfiinţării, organizării, reglementării, finanţării, exploatării, monitorizării şi gestionării în comun a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare pe raza de competenţă a unităţilor administrativ-teritoriale membre, precum şi realizarea în comun a unor proiecte de investiţii publice de interes zonal sau regional destinate înfiinţării, modernizării şi/sau dezvoltării, după caz, a sistemelor de utilităţi publice aferente Serviciului. Interesul comun care a stat la baza constituirii Asociaţiei este interesul general al locuitorilor de pe raza de competență a unităților administrativ-teritoriale membre pentru îmbunătăţirea calităţii Serviciilor, în condiţiile unor tarife care să respecte limitele de suportabilitate ale populaţiei şi principiul ,,poluatorul plăteşte", atingerea şi respectarea standardelor europene privind protecţia mediului, precum şi creşterea capacităţii de atragere a fondurilor pentru finanţarea investiţiilor necesare în infrastructura tehnico-edilitară aferentă Serviciului.

Info contact

  •   0258-815056
  •  Tudor Vladimirescu, 71B, sucursala Alba Iulia, judetul Alba
2003

Anul înfințării

64

de asociații

4

strategii de dezvoltare

8

obiective

CONTACT

Dacă doriți să luați legătura cu noi, o puteți face prin formularul de mai jos